top of page

Enjeksiyon Uygulamaları

Enjeksiyon, sızıntıları güvenli bir şekilde kapatmak, hasar görmüş yapılan onamak ve tekrar uzun sure için su geçirmez hale gotirmek amacıyla çimento bazı, poliüretan bazlı, epoksi bazlı veya akrilat bazlı malzemelerin hasar görmüş veya çatlamış yapılara pompalanması işlemidir.

Kapsamlı ve Pratik

Enjekslyon projelerinin etkinliğini ve dayanıklılığını temin etmede başlıca üç başarı faktörü mevcuttur.
Enjeksiyon malzemeleri, enjeksiyon ekipmanı ve enjeksiyon yönteminin birbirlerine uygun seçilmesi esastır. 

Enjeksiyon Ekipmanı

İkinci kilit başarı faktörü, seçili enjeksiyon malzemesi, malzeme hazırlama, karıştırma ve uygulama için uygun ekipmanın kullanılmasıdır. Bu
husus, ilk dozaj ve karıştırma, uygun bir pompayla uygulama ve doğru ambalajlayıcı/port/bağlantı
elemanının kullanımını içermektedir.

Uygun ve Hızlı

Yapısal onarımların yüksek maliyetlerinden kaçınmak ve operasyonel bekleme süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Enjeksiyon Malzemesi

Belirli proje gereklilikleri için doğru enjeksiyon malzemesinin ve doğru enjeksiyon ürününün seçimi, başarı için ilk kilit başarı faktorüdür. Malzemenin viskozitesi, esnekliği ve suyla temasındaki davranışı özelikle önemlidir. Bu faktörler enjeksiyonun etkisini önemli ölçüde etkiler.

Enjeksiyon Yöntemi / Uygulama

Üçüncü olarak, başarı sağlamak ve eksiksiz ve kalıcı sızıntı kapatma çözümleri için eğitimli, yetenekli ve
deneyimli yüklenicilerce doğru enjeksiyon yöntemi ve uygulama tekniklerinin izlenmesi gereklidir.

İdeal Malzeme

Çok kısa bir kürlenme süresine sahiptir. Bu da onu aktif sızıntıları kapatmak için son derece ideal bir malzeme yapar.
Kullanım ömrünü artırmak için ilk inşaat
sırasında ya da sonradan yapılan her türlü onarım ya da tadilat sırasında, projenin belirli gerekliliklerine  bağlı olarak istendiği zaman kullanılabilir.

What Our Clients Say

poliuretan-enjeksiyon-vaditepe-04.jpg

Poliüretan Enjeksiyon

poliuretan-enjeksiyon-recmesi.png

Poliūretan, beton yapılarda çatlaklara ve diger boşluklara enjekte edilebilen sıvı bir reçinedir. Sızıntı onarımı sırasında botona enjekte edildiğinde birkaç dakika içinde sıvıdan katıya kimyasal dönüşüme uğrar. Poliaretan enjeksiyon teknikleri, yapıların su
yalıtımını garanti eder, yoğun su akışının varlığına rağmen her türlü sızıntıyı tamamen durdurur.

bottom of page